map

 

 

ที่อยู่ของหน่วยงาน

สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 076-211959, 076-240474/076-218806

Facebook : https://www.facebook.com/ChemistryEducation.Pkru/

อีเมล์ : -

* ปิดทุกวันหยุดราชการ