new02

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รายงานตัวพร้อมชำระค่าเทอม วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.076-211959 ต่อ 7100,7120

download : เอกสาร

สื่อมัลติมีเดีย